Připomínkování draftu strategie

Draft RIS JMK 2021-2027 prošel veřejným připomínkováním v průběhu května 2020. V rámci připomínkování byli přímo osloveni stakeholdeři, kteří se aktivně zapojili do dosavadních diskuzí nad obsahem strategie. Souhrn a zapracování připomínek jsou obsaženy v připojených dokumentech.

RIS JMK souhrn připomínek

RIS JMK souhrn připomínek

XLSX, 99 kB


RIS JMK připomínky v režimu změn

RIS JMK připomínky v režimu změn

PDF, 2 MB