RIS JMK 2021-2027

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje (JMK) a statutárního města Brna (SMB) pro rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti a vytváření hodnoty díky inovacím. Je určena všem partnerům v inovačním ekosystému, kteří mají zájem skrze své individuální aktivity přispívat ke kolektivnímu dopadu ve prospěch růstu životní úrovně v regionu. Partnerský přístup je pro RIS naprosto centrální – pro naplňování jejích cílů i dohlížení na její řádnou implementaci.

 

Smyslem RIS je stimulovat kvalitní podmínky pro inovační podnikání, zejména investicemi do zvýšení úrovně vzdělávání a výzkumu s přesahem do rozvoje firem, posilováním image regionu či podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu. Předkládaná strategie představuje již pátou generací RIS. Díky tomu JMK a SMB drží vedoucí pozici v dlouhodobém systematickém rozvoji inovačního prostředí v Česku.