Klíčové obory strategie

Klíčovými obory, resp. znalostními doménami RIS JMK rozumíme oblasti vzájemně provázaných expertíz, které při znalosti příležitostí na specifickém trhu pomáhají vytvářet nová řešení - inovace s přidanou hodnotou pro zákazníky na daném trhu.

 

1.     Pokročilé výrobní a strojírenské technologie  

Dominantní odvětví Jihomoravského kraje dle zaměstnanosti a exportní výkonnosti jsou strojírenský a elektrotechnický průmysl. Jsou to odvětví vnitřně silně diverzifikovaná a zároveň provázaná silnými dodavatelsko-odběratelskými vazbami. Společnou charakteristikou dílčích domén (viz níže) je zaměření na výrobní technologie a investiční celky či jejich významné části vyznačující se vysokou náročností na přesnost a využití pokročilých strojírenských a souvisejících technologií.

  • Energetické strojírenství a zařízení pro rozvod elektrické energie
  • Strojírenská výrobní technika
  • Investiční celky
  • Speciální výrobní stroje

 

2.     Přesné přístroje

Koncentrace expertizy v oblastech strojního a elektro inženýrství v kombinaci s dynamickým rozvojem expertizy v oblasti IT představuje velmi vhodné prostředí pro rozvoj firem v oblasti přístrojové techniky. Dokladem je světový význam Brna jako centra výroby elektronových mikroskopů. Potenciál Jihomoravského kraje v této oblasti využívají přední technologické firmy, z nichž některé zde rozvíjejí svá globální centra. Významné pro budoucnost této domény je ale i množství malých firem, jejich růstová dynamika a technologické inovace. Ty podporuje i přítomnost rozsáhlých výzkumných a vzdělávacích kapacit v souvisejících oblastech v čele s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd České republiky.

  • Vědecké přístroje  
  • Přesné měřicí přístroje a senzory

 

3.     Vývoj software a hardware

Sedmdesát procent firem zabývajících se vývojem softwaru v České republice je koncentrováno v Praze a Brně. Vedle blízkosti ke klíčovým zákazníkům je příčinou koncentrace výzkumných a vzdělávacích kapacit. Vedle firem zaměřených na vývoj podnikového softwaru je Brno centrem firem a know-how v oblasti IT bezpečnosti. Unikátní specializací je také obor počítačových her.

  • IT bezpečnost a kognitronika / technologie zaměřené na zpracování řeči, rozpoznávání a analýzu obrazu/
  • Vývoj SW, zejména pro podniky 

 

4.     Léčiva, lékařská péče a diagnostika

Ve srovnání s předchozími doménami není v Jihomoravském kraji tak silný podnikový sektor. Pro zařazení této domény však hovoří mimo jiné následující důvody:

  • Medicínské technologie a lékařská péče jsou v centru očekávané globální technologické revoluce srovnatelné s předchozími průmyslovými revolucemi.
  • Koncentrace kvalitního výzkumu v biologických a lékařských vědách a přítomnost špičkových nemocnic (fakultní nemocnice a Masarykův onkologický ústav) představuje potenciál regionu aktivně se zapojit do očekávaných globálních změn v této oblasti.

 

5.     Technologie pro letecký průmysl

I když v této doméně zatím není v Jihomoravském kraji velký počet firem, existují reálné důvody pro její rozvoj. Jihomoravský kraj má dokonce potenciál stát se významným technologickým centrem letecké techniky s pozitivními vedlejšími efekty na celou místní ekonomiku.