Evropsky špičkové školství – střední školy

Kontakt na vedoucího PS: Lucien Rozprým, rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

 

Členové pracovní skupiny: 

Agentura pro sociální začleňování

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Asociace ředitelů církevních škol

Centrum vzdělávání všem

Česká školní inspekce

EU SERVIS

Gymnázium Brno, Křenová, p.o.

Gymnázium J.G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o.

JIC, zájmové sdružení právnických osob

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Jihomoravský kraj

Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Liga lidských práv

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

Masarykova univerzita

Národní institut pro další vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání

Statutární město Brno

Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Brno, Sokolská

Úřad práce ČR

Vysoké učení technické v Brně