Výroční konference RIS JMK

Záměr zahájit tradici pravidelných výročních konferencí RIS JMK vychází z potřeby vytvořit fyzickou platformu pro setkávání klíčových partnerů, která by doplnila pravidelná setkávání pracovních skupin RIS JMK a Řídicího výboru RIS JMK a dále rozšířila portfolio zúčastněných aktérů.

 

Cílem výroční konference RIS JMK je

i. seznámit zástupce regionálního inovačního ekosystému (RIE) s aktuálním stavem klíčových projektů RIS JMK realizovaných napříč pracovními skupinami;

ii. představit aktuální téma – společenskou či technologickou výzvu rezonující v regionu – a zároveň společně hledat konsenzus nad možnou reakcí regionu na tuto výzvu;

iii. v neformálním setkání poskytnout účastníkům prostor pro networking a posílit tak regionální partnerství a viditelnost RIS JMK.

 

Konference je určena pro zástupce klíčových členů RIE.