Pracovní skupiny a řidicí výbor

Implementační systém RIS JMK stojí na třech základních pilířích: řízení implementace, monitoring a hodnocení dopadů. 

Za účelem řízení implementace RIS JMK byly zřízeny tyto struktury:

 • 1.     Řidicí výbor
 • 2.     Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti změn
 • 3.     Manažer RIS

 

 

1. Řidicí výbor projednává misi, vizi, cíle, aktivity RIS JMK. Řidicí výbor dále průběžně projednává návrhy projektových záměrů (Akční plán) a vydává stanovisko samosprávným orgánům Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. 

2. Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti změn v průběhu realizace formulují náměty na nové projekty naplňující cíle RIS JMK. Náměty na nové projekty jsou zpracovány vedoucím pracovní skupiny, který je určen manažerem RIS, a poté předloženy Řidicímu výboru. Pracovní skupiny jednají dvakrát ročně a jejich složení se může průběžně měnit. 

3. Manažer RIS JMK zajišťuje chod implementační struktury, tj. formulaci a projednání nových projektových záměrů, dohlíží na realizaci Akčního plánu, odpovídá za zpracování monitorovacích zpráv a evaluačních zpráv.

  

Klíčové subjekty implementační struktury RIS JMK a jejich členové:

Řidicí výbor RIS JMK (Krajská rada pro inovace), členové:

 • Akademie věd ČR - Sdružení moravských pracovišť
 • ALTA, a.s.
 • BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
 • FEI Czech Republic s.r.o.
 • Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ o.z.
 • JIC, zájmové sdružení právnických osob
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. 
 • Jihomoravský kraj
 • Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje
 • Statutární město Brno
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Red Hat Czech s.r.o.
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
 • TESCAN ORSAY HOLDING a.s.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoké učení technické v Brně

 

Členy jednotlivých pracovních skupin najdete přímo v popisu každé z nich, v sekci Na čem pracujeme.