Dosavadní úspěchy

17 000 stabilních pracovních míst díky zahraničním investorům

Jedním z cílů RIS JMK v minulých letech bylo přilákat technologické firmy, které zde začnou budovat své kapacity. Část firem sem přesunula svá výzkumná centra a stala se hlavním zaměstnavatelem absolventů technických fakult místních vysokých škol. Zahraniční firmy v regionu celkem vytvořily 17 000 nových stabilních pracovních míst.


1500 kvalifikovaných míst ve více než 200 technologických firmách

Jihomoravský kraj podporuje začínající podnikání. Společně se statutárním městem Brnem a čtyřmi univerzitami založil JIC (Jihomoravské inovační centrum), díky jehož službám vzniklo více než 200 nových technologických firem, které se etablovaly na trhu a vytvořily přes 1500 kvalifikovaných pracovních míst.


62 vědců světové úrovně díky programu SoMoPro

Podpora vědy se neomezuje jen na výstavbu nových laboratoří a granty pro místní vědce. Jihomoravský kraj chce být světový, a proto prostřednictvím své agentury JCMM (Jihomoravské centrum mezinárodní mobility) financuje programy SoMoPro, díky kterým do brněnských laboratoří přišlo pracovat 62 špičkových vědců.


Systém výchovy a rozvoje mladých talentů od středoškoláků po doktorandy

Talenty musíme pěstovat od malička. Jihomoravský kraj, statutární město Brno a agentura JCMM proto formou středoškolské odborné činnosti (SOČ), stáží v laboratořích a stipendií pro doktorské studenty podporují zájem o technické a přírodovědné obory. V roce 2014 bylo nově otevřeno VIDA! Science Centrum za 600 milionů korun, jehož úkolem je přiblížit vědu atraktivním způsobem i širší veřejnosti.


Více než 320 inovací realizovaných díky spolupráci vědců s firmami

JIC | Inovační vouchery podpořily navázání spolupráce firem s brněnskými vědci. Město Brno tuto aktivitu od roku 2009 do roku 2015 ročně dotovalo 4 miliony korun. V současnosti vyhlašování inovačních voucherů přešlo na celostátní úroveň a je spravováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Díky JIC | Inovačním voucherům získaly všechny strany; firmy se dostaly ke kvalitnímu výzkumu, vědci se naučili, jak spolupracovat s komerční sférou, městu se investice vrací v průměru pětinásobně a zákazníci těchto firem mají díky spolupráci vědců s firmami možnost využívat více jak 320 inovovaných produktů a služeb.


Vznik kompetenčního centra a technologických inkubátorů

Kompetenční centrum pro obráběcí stroje INTEMAC v Kuřimi je výzkumné centrum, které poskytuje expertní služby a komplexní řešení pro výrobce a uživatele obráběcích strojů. Podnikatelské inkubátory JIC INBIT (zaměření na biotechnologie), INTECH (technologické firmy) a INMEC (pokročilé technologie a materiály) pak technologicky zaměřeným společnostem nabízí nejen kancelářské a konferenční prostory, špičkově vybavené laboratoře, ale i poradenství a užitečné kontakty. Takto vznikají světově úspěšné firmy, které mění svět.


Budování technologické infrastruktury a podpora významných projektů

RIS JMK vytvořil v regionu podmínky pro získání dotací z evropských fondů v celkové hodnotě přes 17 miliard korun. Kraj tak ve spolupráci s městem Brnem a klíčovými aktéry jihomoravského školství a průmyslu dokázal vybudovat unikátní technologickou infrastrukturu výzkumná centra excelence (např. CEITEC, ICRC), technologické inkubátory, kompetenční centrum, a podpořit další významné projekty v oblasti VaV.


Zlepšení hospodářských výsledků a ekonomických ukazatelů kraje

Investice do výzkumu a vývoje se na jižní Moravě pohybují nad 3,6 % HDP. Tato vysoká hodnota je nadprůměrná ve srovnání s evropským průměrem regionů i států.Díky přilákaným zahraničním firmám, vzniku nových firem a rozvoji firem stávajících vzrostla zaměstnanost v kraji. Tato nová místa patří k těm kvalifikovanějším, takže se Jihomoravský kraj může pochlubit i nadprůměrnými mzdami.