Projekty

Kreativní centrum Brno

Vybudování centra podpory podnikání v kreativních průmyslech.

 

Brno Expat Centre

Podpora již plně rozvinutého centra pro podporu kvalifikovaných cizinců (zaměstnanců firem) v JMK.


Knowledge Transfer Partnership International

Mezinárodní mobilitní schéma financující dlouhodobou stáž zvlásť nadějných doktorantů ze zahraniční ve firmách v JMK za podpory školitelů z mateřksé výzkumné organizace.


Inovační vouchery

Podpora již plně rozvinutého nástroje na snižování bariér spolupráce firem a výzkumných organizací.


Designové a kreativní vouchery

Podpora memších a středních firem na zvýšení spolupráce se společnostmi z kreativního průmyslu.


Kompetenční centra

Založení specializovaných kompetečních center zřízených za účelem poskytování VaV služeb firmám.


Letní školy

Letní soustředění studentů pod vedením zkušených odborníků s cílem získat praktickou zkušenost.


Mobility

Podpora budování interní VaV kapacity nejlepších firem JMK.


JIC PLATINN

Program na poskytování profesionální expertní podpory znalostně intenzivních firem Jihomoravského kraje formou intenzivní spolupráce s odborníky na rozvoj obchodu, zvyšování výkonu firmy, zajištění financování a kooperaci se strategickými partnery.


JIC SEED FOND

Investování do nadějných firem v JMK včetně expertního poradenství.

 

JIC STARCUBE a JIC INNOVATION PARK

Podpora již plně rozvinutých programů zaměřených na technologické projekty a znalostně intenzivní start up firmy.


FabLab

Vybudování vybavené digitální prototypové dílny přístupné studentům, široké veřejnosti i firmám.


Popularizace podnikání na ZŠ, SŠ,VŠ

Vzdělávání v oblasti rozvoje inovačního a kreativního myšlení a osvojení si znalostí týkajících se inovací.


Poradenství pro začínající podnikatele v nemetropolitních oblastech

 

Projekty ve fázi ideových záměrů či přípravy najdete v Akčním plánu RIS JMK, zde.