Projekty

Realizované projekty pracovní skupiny Excelence ve výzkumu:

Podpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji

Podpora již plně rozvinutých programů, které mají za cíl podchytit středoškolské talenty a vést je k vědecké kariéře. Program byl zahájen již v rámci 3. generace RIS JMK.

 

SoMoPro III

Program na podporu příchodu špičkových vědců a realizace jejich vědeckých projektů na jižní Moravě, již třetí generace programu financovaného z prostředků Horizont 2020 a JMK. Program byl zahájen již v rámci 3. generace RIS JMK.

 

Brno PhD Talent

Podpora již plně rozvinutého programu, který má za cíl finančně podpořit zvlášť talentované doktorandy, aby se mohli plně věnovat vědecké práci. Program byl zahájen již v rámci 3. generace RIS JMK.

 

Posílení výzkumné spolupráce se silnými a komplementárními partnery v blízkém okolí

Již fungující aktivita v podobě každoročních mezinárodních technologických brokerage events ve spolupráci s partnery z Vídně a Bratislavy. 

 

REGON

Pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Podrobnější informace o tomto projektu najdete na jeho vlastní stránce.  

 

 

Projekty ve fázi ideových záměrů či přípravy najdete v Akčním plánu RIS JMK, zde.