Excelence ve výzkumu

Kontakt na vedoucího PS: David Uhlíř, uhlir@jic.cz

  

Členové pracovní skupiny:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)

Hvězdárna a planetárium Brno, p. o.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

JIC, zájmové sdružení právnických osob

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.

Jihomoravský kraj

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Masarykův onkologický ústav

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

Statutární město Brno

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Univerzita obrany

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav biologie obratlovců, v.v.i.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ALISI)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

VIDA! science centrum

Vysoké učení technické v Brně

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.