Projekty

Stipendia pro české studenty bakalářských programů

Stipendia pro vysokoškolské studenty bakalářských programů jsou součástí programu "Prodpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji".
Podpora je nadaným vysokoškolákům poskytována formou finančního daru v podobě přímé jednorázové platby na účet, ze kterého si hradí výdaje podporující jeho sebevzdělávání. Cílem tohoto stipendia je snaha nepřímo podpořit budoucí zájem studentů o setrvání v regionu při výběru zaměstnání a tudíž zúročení jejich schopností ve prospěch domovské oblasti. Více informací o stipendiu pro studenty VŠ získáte na stránkách JCMM.


Stipendia pro studenty doktorského studia

Soutěž o doplňková stipendia s názvem "Brno PhD talent" nabízí doktorským studentům na univerzitách v Brně možnost získat na dobu tří let finanční podporu ve výši 10 000 Kč měsíčně.

Do soutěže se mohou hlásit doktorandi studující prvním rokem technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách. (Informace o tom, kdo se může přihlásit, najdete na stránkách JCMM.) Doplňková stipendia jsou každoročně udělována v meziuniverzitní soutěži 20. novým doktorandům. Program finančně podporuje statutární město Brno.


Vyhodnocení soutěže probíhá na základě dosavadních výsledků a mimořádných aktivit uchazeče dokládaných především odborným životopisem. Více informací a seznam partnerských univerzit naleznete na stránkách JCMM.


Stipendia pro zahraniční studenty

Projekt Stipendia pro zahraniční studenty je určen na podporu zahraničním studentům ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z partnerských vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji v ČR.

Cílem programu je podpořit studentskou mobilitu a nabídnout studentům ze třetích zemí možnost studia v České republice. Studenti získají nejen finanční příspěvek, ale také bezplatné administrativní poradenství.

 

Projekty ve fázi ideových záměrů či přípravy najdete v Akčním plánu RIS JMK, zde.