Evropsky špičkové školství - vysoké školy

Kontakt na vedoucího PS: David Uhlíř, uhlir@jic.cz

  

Členové pracovní skupiny:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

JIC, zájmové sdružení právnických osob

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.

Jihomoravský kraj

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Statutární město Brno

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Univerzita obrany

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoké učení technické v Brně