Osobní údaje

Vítejte na stránce, kde bychom vám rádi vysvětlili, jak pracujeme s vašimi osobními údaji v případě, že jste nám dali souhlas s jejich využitím. Pokud budete mít k naší práci s osobními údaji jakékoli otázky, stačí se nám ozvat na svobodova@jic.cz


JIC se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdější předpisů. Účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů JIC, které mu budou poskytnuty uzavřením smlouvy, a to pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Účastník svou registrací bere na vědomí, že z této akce budou pořizovány fotografické, audiovizuální nebo jiné záznamy zachycující osobu účastníka. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník dobrovolně souhlas s pořizováním těchto záznamů a s jejich zpracováním jako osobních a citlivých údajů pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Všechny osobní a citlivé údaje (jméno a příjmení, e-mail, IČ, DIČ, fotografie, video záznamy) jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely užití:

1/ v marketingových materiálech a prezentacích JIC či na webových stránkách JICu

2/ v marketingových a propagačních materiálech či na internetových stránkách subjektů spolupracujících s JICem za účelem propagace Jihomoravského kraje, subjektů působících v Jihomoravském kraji a JICu. Veškeré užití Vašich údajů bude konzultováno se zástupci JICu.

Citlivé údaje mohou být použity na webových stránkách, sociálních sítích, písemných prezentacích, akcích pořádaných JIC nebo akcích, kterých se zástupci JIC účastní.

JIC jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat citlivé údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas může účastník kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla JIC.