Na čem pracujeme

Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti změn formulují náměty na nové projekty naplňující cíle RIS JMK. Náměty jsou poté zpracovány a předloženy Řídicímu výboru. Cílem je provázanost a spolupráce mezi jednotlivými skupinami, stejně jako se všemi dalšími složkami celého ekosystému RIS JMK. Skupiny jednají minimálně dvakrát ročně a jejich složení se může průběžně měnit.

Pracovní skupiny RIS JMK jednají periodicky. Pro projednání projektového záměru je nutné vyplnit projektovou fiši a poslat ji vedoucímu pracovní skupiny týden před jednáním. Pracovní skupina projektový záměr projedná – v případě kladného projednání je projektový záměr postoupen Řídícímu výboru, v opačném případě je formulováno doporučení předkladateli k dopracování. Projektový záměr je pak projednán na příštím jednání pracovní skupiny.