Petr Chládek se stal novým ředitelem JIC

Valná hromada Jihomoravského inovačního centra jmenovala novým ředitelem Petra Chládka. Pracuje v JIC už od roku 2009 jako manažer Regionální inovační strategie JMK. Více si můžete přečíst v tomto článku:

http://archiv.ihned.cz/c1-65785660-jihomoravska-inovacni-agentura-jic-meni-sefa-kraj-a-mesto-sahly-po-cloveku-zevnitr 

Tisková zpráva je přiložena níže. V roli manažera RIS JMK nově zastoupí Petra Chládka David Marek.

 

David Marek

Na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval ekonomickou geografii se specializací na regionální rozvoj. Evoluci vazeb na průniku inovačního ekosystému a globálních produkčních sítí se následně věnoval i v rámci výzkumných aktivit. Cenné zkušenosti čerpal i během kurzů na zahraničních univerzitách (Bergen, Manchester, Cork, Aalborg, Tampere).

V Technologickém centru AV ČR se podílel na řadě národních i evropských projektů v oblasti inovační a výzkumné politiky, s těžištěm okolo spolupráce podnikatelské a akademické sféry, udržitelnosti výzkumných infrastruktur, foresightu, technology assessmentu nebo monitorování technologických trendů. Podílel se mj. na přípravě priorit orientovaného výzkumu ČR, aktualizaci národní politiky VaVaI, podkladových analýzách pro stanovení výzkumné specializace ČR nebo na přípravě strategií pro privátní organizace a subjekty veřejné správy. Jako expert přispíval do platforem ERAWATCH, pracovních skupin OECD nebo ERAC.

V JIC působil nejdříve na pozici hlavního analytika, kde shromažďoval a vyhodnocoval strategické informace pro rozvoj inovačního ekosystému Jihomoravského kraje, podporu znalostně-založených podniků i řízení organizace samotné. Od července 2017 koordinuje realizaci Regionální inovační strategie. 

https://www.linkedin.com/in/dvdmarek/

 

TZ - JIC povede nový ředitel

TZ - JIC povede nový ředitel

DOCX, 66 kB