3. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu

Smart akcelerátor – modul Asistence 3. výzva

Jihomoravský kraj dne 16.10.2017 vyhlásil 3. výzvu Dotačního programu Smart akcelerátor – modul Asistence s termínem pro předkládání žádosti od 01. 12. 2017 10:00 do 31. 01. 2018. Hlavní význam modulu Asistence spočívá v podpoře veřejných organizací v přípravě ambiciózních projektových záměrů, které posílí vertikální specializaci regionu a zvýší problémovou orientaci a zapojení jihomoravského výzkumu do evropského výzkumného prostoru. Pro tuto aktivitu je alokováno cca 4,4 mil. Kč. Podrobné informace jsou na tomto odkazu