2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyzývá k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita - asistence. 

Typy podporovaný projektů jsou:

  • Projekty, které cílí na zvýšení kvality a současně relevance a problémové orientace výzkumu, posílit napojení na špičková výzkumná centra v zahraničí.
  • Projekty, které cílí na zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace s relevancí pro trh práce, včetně popularizace studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště.

 

Veškeré potřebné informace, kontakty a termíny pro předkládání žádostí najdete zde.