Příprava nové RIS JMK

Pracovní skupiny - jejich členové - se v tuto chvíli věnují primárně pomoci v přípravě Regionální inovační strategie pro nové nadcházející období 2021+.

Žádné konkrétní termíny pracovních skupin v tuto chvíli nejsou plánovány.