Fáze procesu

Klíčovými milníky harmonogramu celého procesu zpracování jsou:

  • Sběr a interpretace analytických podkladů (kontinuálně - 8/2019)
  • Schválení záměru tvorby RIS JMK 2021-2027 v Řídícím výboru RIS JMK a orgánech JMK a SMB (6-7/2019)
  • Specifikace designu, řízení a komunikace tvorby RIS JMK 2021-2027 (6-8/2019)
  • Syntetizační fáze, SWOT (8-10/2019)

 

  • Aktivizace stakeholderů, participace na tvůrčím a konsolidačním procesu pro definování vize, priorit, cílů a typových aktivit, návrh implementace se zapojením relevantních partnerů a způsob monitoringu (9/2019 - 3/2020) - tato fáze právě probíhá

 

  • Průběžné facilitační, konsolidační a redakční práce zpracovatele (kontinuálně - 4/2020)
  • Zpracování SEA (2-4/2020)
  • Projednání se stakeholdery, ve strukturách RIS JMK a samosprávných orgánech JMK a SMB (5-6/2020)
  • Počátek platnosti (1/2021)