RIS JMK 2021+

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále RIS JMK) je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje (JMK) a Statutárního města Brna (SMB) pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, vytváření ekonomické hodnoty a zhodnocení znalostí skrze inovace.

 

Smyslem RIS JMK je stimulovat kvalitní podmínky pro inovační podnikání, zejména investicemi do zvýšení úrovně vzdělávání, výzkumu, image regionu, institucionálního rámce či přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu.

 

Připravovaná strategie představuje již pátou generaci RIS JMK, JMK a SMB drží v tomto ohledu vedoucí pozici v dlouhodobém systematickém rozvoji inovačního prostředí v ČR.