Řídicí výbor RIS JMK

Řídicí výbor RIS JMK se uskuteční v termínu 21.11.2018 

Podrobnosti včas účastníkům upřesníme.